Een verzamelbundel van landschapsverhalen zet het bijzondere groen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in de schijnwerpers. De verhalen zijn opgetekend door inspirerende natuurgidsen aan het woord te laten.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een sterk groeiende behoefte aan woningen, voorzieningen, voedsel, infrastructuur en recreatiemogelijkheden. Essentieel is dat natuur- en landschapswaarden prominent worden meegenomen in deze ontwikkelplannen. Zo kan een evenwichtige balans tussen groei en groen worden bewerkstelligd waarbij de leefbaarheid voor mens, dier en plant wordt geborgd.

Betekenis in beeld
De verzamelbundel van landschapsverhalen brengt de betekenis van het metropolitane landschap in beeld. Niet door allerlei citaten uit beleidsstukken of onderzoeken te herhalen, maar aan de hand van de persoonlijke belevingen, bijzondere anekdotes en specifieke ervaring van natuurgidsen verbonden aan een lokale IVN-afdeling en gespecialiseerd in natuureducatie- en beleving. In totaal zijn zeven natuurgidsen geïnterviewd. De verzamelbundel is samengesteld door een cocreatie van IVN Natuureducatie (IVN Regiofonds) en De Natuurmakelaar. Paul de Dooij heeft de interviews gehouden en teksten geschreven.

Inspiratiedocument
Tijdens de conferentie ‘INTENS; De toekomst van het MRA landschap’ op woensdag 19 juni is de verzamelbundel ‘Landschapsverhalen van de MRA’ officieel gelanceerd. De verzamelbundel is in ontvangst genomen door Marinke Steenhuis die voor de MRA een landschappelijk narratief (historische verhaallijn) heeft samengesteld. Zij zal de verzamelbundel onder meer gebruiken als inspiratiedocument voor het schrijven van een bestuurlijk advies voor de toekomst van het landschap van de MRA.

De verhalen