Op 19 juni 2019 organiseert de Vereniging Deltametropool in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. Deze middag staat in het teken van presentatie en debat over de bijdrage van het landschap aan de grote transities waar de metropool voor staat.

Marinke Steenhuis presenteert een landschappelijk cultureel narratief, we gaan in debat over de kansen dilemma’s uit  de ontwerpanalyses van acht deelregio’s in de MRA en mogelijke financieringsmodellen voor investeringen en beheer. Met onder andere Leen Verbeek, Adnan Tekin en Job Cohen – het programma volgt snel.

We make the City
Deze dag is onderdeel van het festival We make the City. Het festival dat steden beter maakt, zoomt in 2019 in op hoe we steden van, voor en door écht iedereen kunnen maken. Waarin iedereen er mag zijn, iedereen meedoet en iedereen gelijkwaardig meedeelt. Het omvangrijke vraagstuk van de economische en sociale tweedeling manifesteert zich in alle wereldsteden en vraagt om rigoureuze ingrepen om de ontwrichting van samenlevingen tegen te gaan. Om steden leefbaarder, rechtvaardiger, duurzamer, klimaatbestendiger, bereikbaarder en veiliger te maken, is iedereen die iets met steden te maken heeft welkom om mee te doen. Patta’s, brogues, blauwboorden, activisten, hackers, stuurlui aan wal, kapiteins, minderheden, meerderheden, overheden, onderheden; iedereen. Samen maken we de stad van de toekomst!

Lees verder >