Over MRA Landschap

De MRA beseft dat een goed leefklimaat steeds belangrijker wordt om internationaal concurrerend te blijven. Met de grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de regio een waardevolle troef in handen. Een troef die alleen waarde houdt als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze koesteren en er in blijven investeren.

Met het plan van aanpak, getiteld ‘Het metropolitane landschap als strategische opgave’, wordt geanticipeerd op actuele ruimtelijke uitdagingen. Het plan maakt duidelijk dat een louter planologische insteek tekortschiet om de kwaliteit en de waarde van het metropolitane landschap te behouden  Een integrale benadering en een nieuwe financieringsstrategie zijn noodzakelijk.

Drie sporen

Bovenstaande wordt onderzocht en uitgewerkt langs drie samenhangende en parallel lopende sporen:

 1. Het duiden van betekenis van het landschap;
 2. De confrontatie van ruimtelijke opgaven op de landschappelijke waarden;
 3. Het realiseren van een investeringsprogramma voor het landschap.

Acties

Uit deze drie sporen vloeien acties voort om het landschap te behouden en te versterken, evenals een voorstel voor structurele afspraken over de financiering. De inzet richt zich nadrukkelijk in op een intensievere samenwerking met andere ruimtelijke opgaven binnen de MRA. Dat gebeurt vanuit lopende projecten en initiatieven, met de daarbij behorende structuren. Waar relevant wordt verwezen naar de actiepunten in de MRA Agenda.

De brochure ‘Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-landschap’ bevat een set van principes en spelregels om het landschap aan vitaliteit te laten winnen en voor te bereiden op de toekomst. De publicatie biedt concrete handvatten om daadwerkelijk aan de slag gaan met de verbeteren van kwaliteit van het landschap.

Werkwijze

Het Portefeuillehouderoverleg Metropolitaan Landschap richt zich op behoud, beheer en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur van de Metropoolregio Amsterdam.

Leden

 • Esther Rommel, voorzitter, provincie Noord-Holland
 • Marieke van Doorninck, Amsterdam
 • Bart Heller, Gooi en Vechtstreek
 • Joyce Langenacker, regio Amstelland-Meerlanden
 • Sebastian Dinjens, regio IJmond
 • Matthijs Sikkens, gemeente Diemen, stuurgroep G&V-streek
 • Nicole Mulder, regio Zuid-Kennemerland
 • Mariette Sedee, Haarlemmermeer, Amstelland-Meerlanden
 • Luzette Kroon, Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
 • Lieke Sievers, Zaanstreek-Waterland
 • Wessel Breunesse, Zaanstad
 • Luc Baaten, Lelystad
 • Jan de Reus, deelregio Flevoland 
 • Jan Hoek, deelregio Flevoland- agendalid

Secretaris

Birte Querl
T. 06 29 45 92 98
E. birte.querl@noord-holland.nl  

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Wil je op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen en nieuws omtrent MRA Landschap? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang voortaan ook de nieuwsbrief in jouw mailbox!