Nieuws

Het landschap van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is volop in beweging. De deelregio’s ontwikkelen tal van programma’s om de identiteit te versterken en de toegankelijkheid te verbeteren. Ook komen er tal van opgaven op het metropolitane landschap af.

Kaartviewer ontsluit waarden MRA-landschap

Veel organisaties, met name overheden, binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), hebben data over landschappelijke waarden binnen hun grondgebied beschikbaar. De Metropoolregio Amsterdam heeft een begin gemaakt om deze kennis en informatie voor de MRA samen te voegen...

Lees meer

Laat kreken Oer-IJ weer volstromen

De oude geulen van het Oer-IJ kunnen benut worden als ’klimaatbuffer’. In natte tijden kunnen ze vanuit de waterlopen gecontroleerd volstromen. De kreekbeddingen kunnen daarnaast water vasthouden voor droge tijden. Zo worden de kreken weer zichtbaar in het landschap....

Lees meer

Opening wandelbruggetje ’s-Graveland

Gedeputeerde Jaap Bond heeft samen met wethouder Jan-Jaap de Kloet van Wijdemeren een wandelbruggetje in ’s-Graveland geopend. Met het bruggetje is de ontbrekende schakel in het Noord-Hollandpad opgelost en van het binnenkort te openen Wandelnetwerk Gooi & Vecht....

Lees meer

Oude keerkom Fort Uitermeer hersteld

De oude keerkom op het fortterrein van Fort Uitermeer is op 5 april officieel geopend door gedeputeerde Joke Geldhof. De keerkom is tijdens de werkzaamheden uitgegraven en de oude schutsluis is hersteld. Fort Uitermeer maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed...

Lees meer

Station Santpoort Noord eerste Buitenpoort in Nederland

‘Buitenpoorten’ is de nieuwe naam voor stations die direct aan natuur- en recreatiegebieden grenzen. Deze stations vormen de toegangspoorten naar de natuur. Station Santpoort Noord wordt de eerste Buitenpoort in Nederland. De ontwikkeling van 'Buitenpoorten' is een...

Lees meer

Kick-off Parlement van de Scheggen

Op dinsdagavond 12 maart vindt op initiatief van Architectuurcentrum Amsterdam de Kick-off van het Parlement van de Scheggen plaats. In dit jaarprogramma staat de (her)ontwikkeling van de Amsterdamse scheggen centraal. De scheggen stammen uit de jaren dertig van de...

Lees meer

Het Verhaal van het landschap

Wat is de betekenis van het landschap voor de doorontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam? Die vraag staat centraal in een aantal salons over de identiteit en mentaliteit van het MRA-landschap. We zijn ons niet altijd bewust van de sturende kracht die het...

Lees meer

Analyse ruimtelijke opgave

Op initiatief van MRA Landschap vinden er momenteel gebiedsateliers plaats. Op de discussie te voeden, zijn de belangrijkste opgaven op een rij gezet. In de gebiedsateliers die MRA Landschap momenteel  organiseert, worden de grote ruimtelijke opgaven van dit moment in...

Lees meer

Het metropolitane landschap als strategische opgave

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) hecht grote waarde aan haar landschappen. Te meer daar ontspannings- en gezondheidsfunctie van het landelijk gebied in de snel groeiende metropool steeds belangrijker wordt. Ook vervult het landschap, naast voedselproductie een steeds...

Lees meer

Bordspel faciliteert gesprek over bereikbare en groene regio

InteGR€AT. Zo heet de serious game die de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft laten ontwikkelen om beleidsmakers, bestuurders en politici in gesprek te laten gaan over samenwerking om de regio nog sterker te maken. Het bordspel is voor het eerst aangeboden op het MRA...

Lees meer

Het Oer-IJ, aandacht voor een vergeten landschap

In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een bijzonder stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ, een grillige vertakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Een website geeft een prachtig...

Lees meer

Innovatieprogramma veenweidegebieden Zaanstreek-Waterlandeen

Is het vernatten van veenweiden in Zaanstreek-Waterland een wenselijke manier om dit bijzondere landschapstype om te vormen tot een duurzaam en rendabel systeem? Die vraag vormt de rode draad van het Innovatieprogramma Veen. Doel is het tegengaan van de bodemdaling....

Lees meer

Marker Wadden nieuwe recreatieve bestemming in Markermeer

Het Markermeer is een nieuwe recreatieve bestemming met haven, strand en wandelpaden rijker. Onlangs is namelijk het eerste eiland van Marker Wadden is geopend voor het publiek. De openingshandeling werd verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de...

Lees meer

Fietsbrug tussen Stelling en Hollandse Waterlinie

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal heet vanaf nu Liniebrug om te onderstrepen dat het een verbinding is tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2020 willen beide linies onder de naam Hollandse Waterlinies één groot werelderfgoed...

Lees meer

Mouwen opstropen voor landschappelijke kwaliteiten

Met haar grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een waardevolle troef in handen. Maar deze troef houdt alleen waarde indien overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven erin blijven investeren. Een plan van...

Lees meer

Nieuwe toekomst voor Oostvaardersplassen

De toekomst van de Oostvaardersplassen komt er anders uit te zien. Provinciale Staten van Flevoland hebben dat besloten. Het integrale advies van de Commissie-Van Geel dient als beleidskader voor het beheer van dit bijzondere gebied. Kern van het voorstel is de...

Lees meer

Flevoland heeft eerste ‘Route Touristique’ van Nederland

Flevoland heeft een landelijke primeur: de eerste 'Route Touristique' van Nederland, ligt namelijk in Flevoland. Via deze route kunnen automobilisten ‘weg van de snelweg’ A6 een toeristische route rijden om Flevoland op een andere manier te ontdekken. De route is...

Lees meer

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Wil je op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen en nieuws omtrent MRA Landschap? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang voortaan ook de nieuwsbrief in jouw mailbox!