Een groene corridor die als een mes door de zachte boter de metropoolregio van Noord tot Zuid  doorsnijdt. “Dát is onze ambitie met de Westeinderscheg”, vertelt NH-gedeputeerde Esther Rommel enthousiast. “Binnen dit project krijgen verstedelijking en landschap een nieuwe invulling, met allerlei mogelijkheden tot wandelen, fietsen en varen tot diep in onze metropool.”

De Westeinderscheg omvat een aaneengesloten groenstructuur met aan de ene kant het IJ en aan de andere kant het Groene Hart tot ver voorbij Aalsmeer. Een langgerekt gebied dat van grote betekenis kan zijn voor het versterken van de leefbaarheid in de alsmaar drukker wordende metropoolregio.

Laaghangend fruit
“Het project biedt allerlei mogelijkheden om het hart van de Metropoolregio Amsterdam een groene long te geven” vertelt gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland. Volgens haar liggen in de scheg de kansen voor het oprapen om de stad te verbinden met het landschap. “Dit betekent ook het bieden van tegenwind aan de verstedelijkingsdruk die de waarde kunnen aantasten. De uitdaging is om in deze corridor groene en rode initiatieven met elkaar te verbinden. Om de potentie te laten zien, beginnen we met het laaghangend fruit. Daarmee kunnen we al op korte termijn meters maken. De uitdaging is om die eerste kleine puzzelstukjes in het grotere geheel met elkaar te verbinden. Op die manier creëren we een voor iedereen herkenbare scheg.”

Gedeputeerde Esther Rommel: “De uitdaging is om de eerste kleine puzzelstukjes met elkaar te verbinden”

Brede insteek
Nog maar een jaar geleden is een eerste schets gemaakt van de nieuwe invulling van de Westeinderscheg. “Ik raakte direct enthousiast. Sindsdien is er veel over gesproken, maar praatjes vullen geen gaatjes. Wat mij betreft gaan we snel aan de slag. En dan niet alleen vanuit de landschapsagenda maar veel breder. Gezien de mogelijkheden raakt dit project de portefeuille van welke bestuurder dan ook. Zo is precies dit gebied ook zwaar belast door de aanwezigheid van Schiphol en zijn er allerlei kansen om te investeren in het vergroten van de leefbaarheid in het gebied.”

Initiatieven zullen vooral insteken op het combineren van rood met groene voorzieningen, met veel aandacht voor het versterken van de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden. Aanvullend ziet Rommel mogelijkheden voor uit de duurzaamheidsagenda van de MRA. “Neem de klimaatopgave en de bosstrategie. Er zit zoveel potentieel in de scheg. Onlangs heb ik er zelf rondgevaren. Dan zie je direct hoe mooi het is en wat de kansen zijn.”

Paraplu
“Mijn collega bestuurders van Haarlemmermeer, Aalsmeer Amstelveen en Amsterdam zijn net zo enthousiast als ik om hiervoor de mouwen op te stropen. En er zijn ook tal van particuliere initiatieven die we aan de scheg kunnen verbinden. We gaan dit samen oppakken. Voor Noord-Holland zie ik vooral een regierol om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en aangehaakt blijft. Dat is voor mij ook de meerwaarde van de samenwerking in MRA-verband.” Als eerste wordt nu een projectmanager aangetrokken. “Vervolgens kunnen we in feite direct aan de slag. Ik zie de Westeinderscheg als een paraplu met daaronder de projecten die per gebied uitgevoerd gaan worden. Om de vaart erin te brengen, wil Rommel dat de projectmanager als eerste uitzoekt waar per direct een start gemaakt kan worden. “Dan wordt dit project zichtbaar zodat we er de handen voor op elkaar krijgen. Dat zijn de eerste vlammetjes om uiteindelijk dat grote vuur mee te maken. Daar wil ik mee beginnen. Samen met alle direct betrokkenen.”