De oude geulen van het Oer-IJ kunnen benut worden als ’klimaatbuffer’. In natte tijden kunnen ze vanuit de waterlopen gecontroleerd volstromen. De kreekbeddingen kunnen daarnaast water vasthouden voor droge tijden. Zo worden de kreken weer zichtbaar in het landschap.

Tegenwoordig zijn de kreken nauwelijks te herkennen voor de inwoners van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum die in feite wonen ín het gebied van de Oer-IJ. De geulen behoren tot de voormalige vertakking van de Rijn die ongeveer tot het begin van de jaartelling via een deltagebied (estuarium) bij Castricum uitmondde in zee. Door de getijdegeulen stroomde de zee tweemaal per etmaal het achterland binnen. Alleen op reliëfkaarten zijn ze nog zichtbaar.

Inspiratiebeeld
Het in ere herstellen van de kreken is een van de voorstellen in de notitie ‘Inspiratiebeeld Oer-IJ-gebied’ welke gedeputeerde Adnan Tekin in ontvangst heeft genomen. Het document is gemaakt door de Stichting Oer-IJ, een groep vrijwilligers die als doel heeft deze ’groene lob’ tussen Alkmaar, Zaanstad en IJmond te versterken. “Op veel manieren hebben we de waarde van het gebied onder de aandacht gebracht”, vertelt stichtingsvoorzitter Evert Vermeer. “Met excursies, met een atlas. Maar de vraag is: wat nu? Wat gaan we doen? Daarom komen we met voorstellen.”

Handreiking
De ideeën zijn op een rij gezet door landschapsarchitect Rik de Visser uit Castricum. Zijn bureau Vista is geen onbekende bij provincie en gemeenten. De Visser was beroepsmatig onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Marker Wadden. Voor het Oer-IJ zet hij zich in ’als Castricummer’. Vermeer: “Deze notitie is een handreiking aan de betrokken gemeenten in het Oer-IJ-gebied. Het geeft aan welke kansen er liggen.”

Oer-IJ-natuurgebied
Kansen om water te bergen dus. Maar ook om de natuur te versterken. De Visser: “Dijken werden vroeger door schapen kort gehouden om de structuur stevig te houden. Maar veel dijken hebben geen waterkerende functie meer. Daar kunnen bloemen gezaaid worden voor insecten. Bijvoorbeeld langs de Kil en in de Buitenlanden.” Ook kunnen losse natuurgebiedjes versterkt worden en aan elkaar gekoppeld tot een aaneengesloten ‘Oer-IJ-natuurgebied’ met ruimte voor zeldzame planten en vogels. De gebieden kunnen met wandel, -fiets en kanoroutes verbonden worden.

Ook staat in de notitie het plan om een ‘Oer-IJ-taal’ te ontwikkelen. Bruggen over oude kreken krijgen daarin een eigen vormgeving, verwijzend naar de oertijd, en ook de bebording kan in Oer-IJ-stijl uitgevoerd worden.
Stichting Oer-IJ biedt plannen aan gedeputeerde aan

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Oer-IJ, klik hier.

Bron: noordhollandsdagblad.nl