Help mee om de toekomst van Nederland te laten zien en zend nu jouw bijdrage in voor Panorama Nederland. Dit toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland verbeeldt hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

Panorama Nederland is een initiatief van het College van Rijksadviseurs en heeft als uitgangspunt dat geen enkele opgave op zichzelf staat. Alleen een integrale aanpak, die uitgaat van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, kan een antwoord bieden op meerdere maatschappelijke opgaven. Door slim te combineren, een ruimtelijke bril op te zetten en te kijken naar de lange termijn, kan ons land meerdere vliegen in één klap slaan.

Op Here Comes The Sun wil het college laten zien hoe de Panoramagedachte in de praktijk vorm krijgt. Dit gebeurt door goede voorbeelden uit de praktijk te bundelen en te etaleren. Praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland zijn van harte welkom.

Doe mee!
Help jij mee om de toekomst van Nederland te laten zien? Meld je project dan aab. Het college selecteert een aantal goede voorbeelden om in juni 2020 tijdens een groot evenement in de vorm van een pitch met een breed publiek te delen.

Aanmelden project >>