In 2022 vindt in de Metropoolregio Amsterdam de zevende editie plaats van de enige wereldtentoonstelling die Nederland rijk is. Het gaat hier om de A1-tuinbouwexpo Floriade. Aan de zuidoever van het Weerwater, in het hart van de stad Almere, wordt een gebied van 60 hectare gereed gemaakt om de wereld in 2022 te ontvangen. Gerekend wordt op 2 miljoen bezoekers, waarvan de helft uit het buitenland komt.

Groene Stad van de Toekomst
Het thema van de komende Floriade luidt Growing Green Cities of in het Nederlands: De Groene Stad van de Toekomst. Wereldwijd gaan steeds meer mensen in steden wonen, in metropoolregio’s als Amsterdam. Steden die voldoende werk, schone energie, schoon water, veilig voedsel en goede infrastructuur moeten leveren aan hun inwoners en duurzaam, circulair en klimaatbestendig zijn. Groen, voeding, energie en gezondheid zijn in Almere de subthema’s die uitgelicht worden. Allemaal thema’s waar de tuinbouw een belangrijke bijdrage aan levert.

Botanische tuin en woonwijk
Na de expo komt op het terrein een woonwijk met minimaal 600 woningen en 60 waterwoningen. Doordat elke kavel in het gebied omzoomd wordt door een vier meter brede groene rand. Dit gebeurt met bomen waarvan de botanische naam begint met een A in het noordwesten en met een Z in het zuidoosten. Ook komt er na 2022 een bijzondere combinatie van een botanische tuin en een woonwijk tot stand.

Baten voor de stad
Voor Almere gaat het niet alleen om het organiseren van een expo en de realisatie van een nieuwe woonwijk. De Floriade moet een forse impuls geven aan de realisatie van een groene en gezonde stad. De baten zijn nu al zichtbaar. De A6 is vervroegd verbreed, het station en het gehele centrum krijgt de komende tijd versneld een groene opknapbeurt en met de komst van de Floriade zijn de eerste mensen de bijstand uitgestroomd dankzij de speciale werkwijze van het Floriade Werkbedrijf. En met de grote hoeveelheid verschillende soorten bomen krijgt de biodiversiteit een forse impuls.

Kansen voor de hele MRA
Nog meer baten zijn na 2022 te verwachten. Met de Floriade krijgt Almere een duidelijker economisch profiel en kan de stad nieuwe werkgelegenheid, studenten, kennisinstituten en toeristen aantrekken. Almere organiseert de Floriade niet alleen voor zichzelf, maar nadrukkelijk ook in het verband van de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. De eerste samenwerkingsverbanden zijn reeds van de grond gekomen, maar de uitnodiging ligt er aan meer partijen in MRA-verband om te participeren en mee te profiteren van deze Floriade, die april 2022 van start gaat en een half jaar gaat duren.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar de website van de Floriade: www.2022almere.nl/floriade-2022

Trainees
De afgelopen drie maanden hebben trainees werkzaam voor de MRA een opdracht gedaan voor de gemeente Almere. Een goede manier om de Floriade en de MRA aan elkaar te binden. Zeventien trainees hebben uitvoering gegeven aan de opdracht om de participatie rondom de Floriade voor diverse doelgroepen te vergroten. De trainees kijken terug op een geslaagde samenwerkingsperiode. Trainee Dorien: “We hebben veel geleerd over politieke sensitiviteit. De Floriade ligt gevoelig bij de inwoners van Almere. Dit maakte de opdracht complex, en daardoor extra interessant.”