De nieuwe natuur op Marker Wadden ontwikkelt zich voorspoedig, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoeksteam. Door de opgespoten eilanden komen er meer voedingsstoffen beschikbaar. Dat zorgt onder andere voor een sterke groei van riet- en moerasplanten op het land en algen onder water. Dit is gunstig voor talloze waterdiertjes die algen eten.

Het opgespoten sediment uit het Markermeer vormt de bodem van de eilanden. Dit sediment is zeer rijk aan voedingsstoffen (o.a. stikstof en fosfor). Dat vormt een goede basis voor plantengroei. Geplant riet groeit zeer goed op het sediment. Ook smalle lisdodde doet het goed, al hebben watervogels, vooral grauwe ganzen, een sterke remmende invloed op de groei van riet en lisdodde. Gaandeweg komt er meer moerasandijvie op, een soort die ganzen niet graag eten.

Insecten
Wie in het voorjaar en de zomer aan land gaat op Marker Wadden, wordt verwelkomd door grote aantallen dansmuggen. Dat zijn niet-stekende muggen die als larve in het water leven. Zo fungeren zij zowel als een belangrijke voedselbron voor vissen (muggenlarven) als voor vogels op het land (muggen). De muggenlarven eten organisch materiaal in het sediment onder water, waarna zij verpoppen tot mug. Zo draagt het water sterk bij aan de hoeveelheid insecten op het land. Naast talrijke dansmuggen vingen de onderzoekers ook andere muggen, kevers, wespen, bijen en spinnen.

Algen
Marker Wadden kent veel watermilieus: dieper water (4 m diep) buiten de eilanden, ondieper water in de brede geul die door de Marker Wadden loopt (1-2.5 m diep) en zeer ondiepe, beschutte delen (0.5 m diep). In het ondiepe water werd in 2018 veel fosfor gemeten, daarbuiten juist heel weinig. Dat zorgde in de ondiepe delen voor meer algen, terwijl de algenconcentratie buiten de Marker Wadden zeer laag was. En niet alleen de hoeveelheid, ook de kwaliteit als voedsel daarvan voor zooplankton (in water zwevende of drijvende diertjes) bleek heel hoog. Er was ook veel meer, en veel groter, zooplankton in de ondiepe delen dan daarbuiten.

Vogels
Zooplankton dient weer als voedsel voor watervogels. De toename daarvan leidde tot een geweldig broedsucces van kluten en visdieven in 2018. Zo zien de onderzoekers vanaf de basis tot aan de watervogels dat de natuur op Marker Wadden qua soorten en omvang steeds omvangrijker wordt.

Lees hier meer over de broedvogels op Marker Wadden in 2019. Er is ook een filmpje van een strandplevier met kuiken.

Veerboot naar Marker Wadden
Het is echt pionieren op Marker Wadden. Er zijn drie prachtige vogelkijkhutten, een indrukwekkende uitkijktoren, mooie wandelpaden en een heerlijk strand. Maar er wordt ook nog volop gewerkt aan de aanleg. Later dit jaar opent het eilandpaviljoen haar deuren. In 2019 kun je vanaf de Bataviahaven in Lelystad met een speciale veerboot naar Marker Wadden. Deze vaart twee keer per dag. Grijp deze kans en ontdek zelf dit nieuwste stukje Nederland. Geniet van de weidsheid van de eilanden, maak een heerlijke wandeling, observeer de vogels en zie hoe de nieuwe natuur hier ontluikt. Je kunt zelfs mee op expeditie over het eiland met de gids. Lees verder >

Bron: Natuurmonumenten