Datum: 20 mei 2019

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

De Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht presenteren op 20 mei de uitkomsten van de scenariostudie Ontwerpend Onderzoek Groene Hart. De studie brengt consequenties, vragen, knelpunten en kansen in beeld voor het Groene Hart en de regio Alblasserdam, Amstelscheg en omgeving Kockengen.

De scenariostudie richt zich op de bodemdaling en de waterhuishouding en is een verdieping van de visie voor het Groene Hart zoals beschreven in het Perspectief Groene Hart 2040Het op orde brengen van de bodemdaling en de waterhuishouding is het uitgangspunt. Wat betekent dit voor het landgebruik, het landschap en andere opgaven? 

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de presentatie van de scenariostudie op 20 mei in The Hall in Woerden van 13.30 – 17.00. Meld je aan door te mailen naar programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl. Na publicatie komt de scenariostudie op de PARK-pagina van de provincie Noord-Holland.