Datum: 23 september 2019

Tijd: 12.30 - 17.00 uur

Markermeer-IJmeer: een groot zoetwatermeer van internationaal natuurbelang in het hart van Nederland. Overheden en bedrijfsleven werken samen om het gebied vitaler en veerkrachtiger te maken. Ingezet wordt op projecten die de dynamiek in het gebied vergroten en betere verbindingen met het achterland mogelijk maken. De Stuurgroep Markermeer-IJmeer, bestaande uit het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, nodigt u van harte uit voor de conferentie Markermeer-IJmeer РDynamiek en verbinding op 23 september om u bij te praten over actualiteiten en ontwikkelingen.

Een belangrijk programma onderdeel is het natuurcollege. Professor Piet Verdonschot deelt zijn ervaring en visie over nieuwe natte natuur in een urbane delta. En Marius Brants, kernteamlid NL Delta, bespreekt de lessen die hij geleerd heeft bij het opbouwen van NLDelta. Voor het tweede deel van het programma kunt u kiezen uit verschillende workshops over de projecten: Natuurthermometer, KIMA, Oostvaardersoevers, Kustzone Hoorn-Amsterdam, Trintelzand, Nationaal Park Nieuw Land en waterplanten. Op de informatiemarkt krijgt u een overzicht en informatie over wat er speelt in en rondom het gebied.

Klik hier voor meer informatie over het programma op de website Markermeer-