Deelregio Amsterdam

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook in de deelregio Amsterdam is landschap aanwezig. Als grootste stad in de MRA heeft Amsterdam ook veel invloed op de landschappen buiten de deelregio.

Naast alle stadsparken telt de deelregio Amsterdam flink wat landschappelijke elementen, namelijk de Tuinen van West, de Bretten, landelijk Noord, een stuk Amsterdamse Bos, het noordelijke deel van Amstelland, een deel van de Diemerscheg en een deel van het IJmeer. Buiten de deelregio werkt Amsterdam samen met bijvoorbeeld Laag Holland, De Diemerscheg, de Amstelscheg en de recreatieschappen Twiske/Waterland, Groengebied Amstelland en Spaarnwoude.

Amsterdam groeit snel en kiest voor binnenstedelijk bouwen. Daarmee wordt het landschap gespaard, maar tegelijk neemt de betekenis van het landschap voor de stad toe. Denk aan een groeiende recreatiebehoefte (‘even een frisse neus halen tijdens een fietstocht’), de behoefte aan hoge kwaliteit streekvoedsel en zoetwaterbuffer. Toerisme in het landschap neemt eveneens toe en de natuurgebieden zijn als hotspots van biodiversiteit belangrijk voor een gezonde populatie wilde dieren en planten in de stad.

De prioritaire thema’s in het landschap zijn:

  1. Tegengaan bodemdaling en herstel van de biodiversiteit in Waterland;
  2. Duurzame recreatie,
  3. Klimaat en landschap,
  4. Ontwikkeling van de groene scheggen,
  5. Financiering van het landschap
  6. Voedsel

Amsterdam stelt in 2019 een kadernotitie over het landschap op. Deze zal, in samenhang met een visie op het stedelijke groen en een voedselstrategie, doorwerken in de Omgevingsvisie.

Wethouder Marieke van Doorninck is belast met de portefeuille landschap.

Ambtelijke coördinatie is in handen van Ruimte en Duurzaamheid, team metropool, Marja van Nieuwkoop, Ed Buijs, Paul van Hoek en Els Meines.

NH-gedeputeerde Esther Rommel: “Westeinderscheg groene long voor Metropoolregio Amsterdam”

Een groene corridor die als een mes door de zachte boter de metropoolregio van Noord tot Zuid  doorsnijdt. “Dát is onze ambitie met de Westeinderscheg”, vertelt NH-gedeputeerde Esther Rommel enthousiast. “Binnen dit project krijgen verstedelijking en landschap een...

Transformatie forteiland tot stadspark

Fort Hoofddorp, met een omvang van 8.100 m2, is getransformeerd tot een stadspark met ruimte voor horeca, culturele en educatieve activiteiten. De ontwikkeling nam tien jaar in beslag en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Vrijdag 25 september...

Stelling van Amsterdam in 360º vanuit de lucht!

Het historische verdedigingswerk Stelling van Amsterdam is op een bijzondere manier vastgelegd. Alle forten en belangrijke sluizen zijn met behulp van een drone en een speciale camera aan een heliumballon vanuit de lucht in 360º gefotografeerd. Het resultaat is de...

Duiden nut en noodzaak Groene Hart complexe opgave

Noord-Hollandse gemeenten een podium geven om met elkaar na te denken over de complexe opgaven in het Groene Hart. Dát is het doel van een nieuw opgerichte NOVI-tafel. De oprichting is de uitkomst van een recente bijeenkomst onder voorzitterschap van gedeputeerde...

Bevolking denkt mee over ontwikkeling Diemerscheg

De groen-recreatieve ontwikkeling van de Diemerscheg krijgt een impuls. Deze groene scheg loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost tot de Vecht en bevat onder meer het Diemerbos en de groene kuststrook tussen IJburg en Muiden. De bevolking heeft inmiddels haar...

Veenmosorchis eindelijk terug in het Naardermeer

Na 30 jaar afwezigheid is de zeer zeldzame veenmosorchis teruggevonden in natuurgebied het Naardermeer. Deze piepkleine geelgroene orchidee is een bedreigde soort en komt nog maar op enkele plaatsen in Nederland voor. Goed nieuws is ook het voornemen om de schil rond...

Provincie brengt landschap tussen A8 en A9 in beeld

De provincie Noord-Holland onderzoekt het landschap tussen Assendelft en Heemskerk. In dit gebied wil de provincie een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aanleggen. Om daarbij zorgvuldig om te gaan met het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, wordt een...

Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar. Ook het...

Gezocht: inspiratieprojecten voor Panorama Nederland

Help mee om de toekomst van Nederland te laten zien en zend nu jouw bijdrage in voor Panorama Nederland. Dit toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland verbeeldt hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de komende decennia de sleutel...

Floriade verrijkt Metropoolregio Amsterdam

In 2022 vindt in de Metropoolregio Amsterdam de zevende editie plaats van de enige wereldtentoonstelling die Nederland rijk is. Het gaat hier om de A1-tuinbouwexpo Floriade. Aan de zuidoever van het Weerwater, in het hart van de stad Almere, wordt een gebied van 60...

Evenementen in Amsterdam

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2020

Datum: 16 mei 2020

Tijd: 9.45 - 17.15 uur

Op 16 mei 2020 vindt een geheel verzorgde dagexcursie plaats naar een deel van de Stelling van Amsterdam. Er worden een zestal forten bezocht in de sector Ouderkerk, groep De Nes en enkele kleinere objecten tijdens een rondrit door het gebied. De dag begint om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. De excursie

Lees meer

Deelregio's

De Metropoolregio Amsterdam telt meerdere landschappelijke identiteiten. Deze zijn voor een belangrijk deel op de historische verbinding met Amsterdam gebaseerd.

Almere-Lelystad

Amstelland-Meerlanden

Gooi en Vechtstreek

Markermeer/IJmeer

Zuid-Kennemerland

Zaanstreek-Waterland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Wil je op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen en nieuws omtrent MRA Landschap? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang voortaan ook de nieuwsbrief in jouw mailbox!