Deelregio Amsterdam

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook in de deelregio Amsterdam is landschap aanwezig. Als grootste stad in de MRA heeft Amsterdam ook veel invloed op de landschappen buiten de deelregio.

Naast alle stadsparken telt de deelregio Amsterdam flink wat landschappelijke elementen, namelijk de Tuinen van West, de Bretten, landelijk Noord, een stuk Amsterdamse Bos, het noordelijke deel van Amstelland, een deel van de Diemerscheg en een deel van het IJmeer. Buiten de deelregio werkt Amsterdam samen met bijvoorbeeld Laag Holland, De Diemerscheg, de Amstelscheg en de recreatieschappen Twiske/Waterland, Groengebied Amstelland en Spaarnwoude.

Amsterdam groeit snel en kiest voor binnenstedelijk bouwen. Daarmee wordt het landschap gespaard, maar tegelijk neemt de betekenis van het landschap voor de stad toe. Denk aan een groeiende recreatiebehoefte (‘even een frisse neus halen tijdens een fietstocht’), de behoefte aan hoge kwaliteit streekvoedsel en zoetwaterbuffer. Toerisme in het landschap neemt eveneens toe en de natuurgebieden zijn als hotspots van biodiversiteit belangrijk voor een gezonde populatie wilde dieren en planten in de stad.

De prioritaire thema’s in het landschap zijn:

  1. Tegengaan bodemdaling en herstel van de biodiversiteit in Waterland;
  2. Duurzame recreatie,
  3. Klimaat en landschap,
  4. Ontwikkeling van de groene scheggen,
  5. Financiering van het landschap
  6. Voedsel

Amsterdam stelt in 2019 een kadernotitie over het landschap op. Deze zal, in samenhang met een visie op het stedelijke groen en een voedselstrategie, doorwerken in de Omgevingsvisie.

Wethouder Marieke van Doorninck is belast met de portefeuille landschap.

Ambtelijke coördinatie is in handen van Ruimte en Duurzaamheid, team metropool, Marja van Nieuwkoop, Ed Buijs, Paul van Hoek en Els Meines.

Veenmosorchis eindelijk terug in het Naardermeer

Na 30 jaar afwezigheid is de zeer zeldzame veenmosorchis teruggevonden in natuurgebied het Naardermeer. Deze piepkleine geelgroene orchidee is een bedreigde soort en komt nog maar op enkele plaatsen in Nederland voor. Goed nieuws is ook het voornemen om de schil rond...

Provincie brengt landschap tussen A8 en A9 in beeld

De provincie Noord-Holland onderzoekt het landschap tussen Assendelft en Heemskerk. In dit gebied wil de provincie een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aanleggen. Om daarbij zorgvuldig om te gaan met het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, wordt een...

Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar. Ook het...

Gezocht: inspiratieprojecten voor Panorama Nederland

Help mee om de toekomst van Nederland te laten zien en zend nu jouw bijdrage in voor Panorama Nederland. Dit toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland verbeeldt hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de komende decennia de sleutel...

Floriade verrijkt Metropoolregio Amsterdam

In 2022 vindt in de Metropoolregio Amsterdam de zevende editie plaats van de enige wereldtentoonstelling die Nederland rijk is. Het gaat hier om de A1-tuinbouwexpo Floriade. Aan de zuidoever van het Weerwater, in het hart van de stad Almere, wordt een gebied van 60...

Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid

In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het PBL pleit in het signalenrapport ‘Zorg voor landschap’ voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.  Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt...

Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van twee nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage, is te zien hoe onder andere ringslangen en een marter de oversteek wagen. Afgelopen zomer werden tijdens de...

Natuurbelevingsfietspad de Grote Trap geopend

Woensdag 23 oktober is natuurgebied de Grote Trap officieel geopend. Het natuurbelevingsfietspad is voorzien van recreatieve voorzieningen zoals een parkeerterrein (langs de N706 Vogelweg), schuilhutten en picknickbanken en is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk....

INTENS – samenvatting en pleidooi

Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de Metropoolregio Amsterdam INTENS. Met behulp van vier handvatten kan het de benodigde kwaliteit krijgen. Het landschap van de...

Bestuurders Zaanstreek-Waterland buigen zich over landschap van de toekomst

Het landschap van Zaanstreek-Waterland stond op vrijdag 28 juni centraal tijdens een congres van de Metropoolregio Amsterdam in Monnickendam. Doel van de bijeenkomst was om informatie te delen, inspiratie op te doen en op een creatieve manier met het ‘Het landschap...

Evenementen in Amsterdam

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2020

Datum: 16 mei 2020

Tijd: 9.45 - 17.15 uur

Op 16 mei 2020 vindt een geheel verzorgde dagexcursie plaats naar een deel van de Stelling van Amsterdam. Er worden een zestal forten bezocht in de sector Ouderkerk, groep De Nes en enkele kleinere objecten tijdens een rondrit door het gebied. De dag begint om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. De excursie

Lees meer

Deelregio's

De Metropoolregio Amsterdam telt meerdere landschappelijke identiteiten. Deze zijn voor een belangrijk deel op de historische verbinding met Amsterdam gebaseerd.

Almere-Lelystad

Amstelland-Meerlanden

Gooi en Vechtstreek

Markermeer/IJmeer

Zuid-Kennemerland

Zaanstreek-Waterland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Wil je op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen en nieuws omtrent MRA Landschap? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang voortaan ook de nieuwsbrief in jouw mailbox!