Het landschap van Zaanstreek-Waterland stond op vrijdag 28 juni centraal tijdens een congres van de Metropoolregio Amsterdam in Monnickendam. Doel van de bijeenkomst was om informatie te delen, inspiratie op te doen en op een creatieve manier met het ‘Het landschap van de Toekomst’ bezig te zijn.

De verstedelijking en grote ruimtelijke opgaven (woningbouw, windmolens en zonnepanelen) en niet te vergeten de bodemdaling zetten het landschap van Zaanstreek-Waterland onder toenemende druk. Er is al veel onderzoek gedaan naar wat de betekenis van deze veranderingen kan zijn voor het landschap en het is aan de bestuurders om hierover uiteindelijk keuzes te maken.

Congres
Op uitnodiging van burgemeester Luzette Kroon verzamelden zich een veertigtal wethouders, burgemeesters, gedeputeerden van de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en van landbouworganisatie LTO in de Grote Kerk in Monnickendam. Steven Slabbers, landschapsarchitect en nauw betrokken bij onderzoeken over het landschap, opende het congres met een lezing. Daarna volgde een bijdrage van Anjo Travaille, die als psycholoog inzicht verschafte over hoe keuzes gemaakt kunnen worden. Het creatieve intermezzo werd verzorgd door kunstenaar Rob Cerneus jr, die de bestuurders hun ‘Landschap van de Toekomst’ liet schilderen. Berno Strootman, landschapsarchitect, ging als laatste spreker in op het aspect van de bodemdaling.

Burgemeester Luzette Kroon
Burgemeester Luzette Kroon is portefeuillehouder metropolitaans landschap en daarmee nauw betrokken bij de toekomst van het landschap Zaanstreek-Waterland: “Op het congres stond het landschap Zaanstreek-Waterland centraal en de keuzes die bestuurders daarover gaan maken. Die keuzes hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven en het congres heeft de bestuurders op creatieve wijze geïnspireerd om die keuzes te kunnen maken.”